čtvrtek 26. května 2011

Body pod úsečkou

Zadání

Náhodným způsobem vygenerujte n dvojic reálných čísel v rozsahu 0 až 99.99. Tyto dvojice považujte za kartézské souřadnice bodů v rovině. Dále vygenerujte další dvojici náhodných reálných čísel v rozsahu 50 až 99.9, která povazujte za souřadnice koncových bodů úsečky na vodorovné a svislé ose. Vytiskněte všechny body, které leží v oblasti omezené touto úsečkou a osami.

VSTUP: n – počet bodů – dvojic souřadnic
VÝSTUP: Souřadnice všech bodů, které leží v dané oblasti.

středa 25. května 2011

Jezdec a šachovnice

Zadání

Vytvoříme program, který nalezne (alespoň) jednu cestu jezdcem skrz celou šachovnici, přičemž smí jezdec skočit na každé políčko nejvýše jednou a nesmí se ocitnout mimo šachovnici.

VSTUP: žádný
VÝSTUP: Něco takového (podle původních souřadnic a pořadí tahů):čtvrtek 19. května 2011

Fibonacciho posloupnost

Zadání

Program, který vypíše (podle výběru) n-tý člen Fibonacciho posloupnosti (na který přijde buď rekurzivně, nebo iteračně), n členů posloupnosti, nebo poměr dvou po sobě následujících členů (n+1) člen / n-tý člen.

ASCII elipsa

Před několika dny mě @xerno_cz poprosil o pomoc s úkolem do školy pro jeho kamarádku. Bohužel se jednalo o program v Delphi, ale řekl jsem si, že to přeci jen zkusím, úkol nebyl těžký a kdysi jsem se učil programovat v Pascalu, takže jsem žádné větší problémy se syntaxí neočekával.


Zadání

Vytvořte program na naplnění a tisk matice znaků o rozměru 25*70. Automatickým plněním vhodnými znaky do matice znázorníte kruh o průměru 1.

Vstup: žádný
Výstup: Tisk matice s pseudografickým obrazem kruhu: